Vitajte na stránke Strediska Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce !

Je tu čas daňových priznaní a platenia daní za predchádzajúci rok. Je len na nás komu sa rozhodneme pomôcť a pritom neplatiť ani euro navyše. Každý rok mnohí z nás darujú 2% z dane organizáciám, ktoré sú zaregistrované v zozname prijímateľov. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce je tiež v tomto zozname.

     Naša činnosť spočíva v pomoci ľuďom odkázaným na pomoc iných. Sú to seniori, ktorí si zaslúžia starostlivosť na odbornej úrovni. Ak aj Vám záleží na tom, aby ich život bol kvalitný a plnohodnotný pomôžte im a darujte nášmu zariadeniu aspoň to minimum, ktoré pre naše ďalšie fungovanie bude mať veľký význam.

Ak ste sa rozhodli pre nás, prijmite od nás veľké poďakovanie.

Tlačivá s potrebnými údajmi nájdete tu.

S pozdravom 

Mgr. Jana Brunauerová, riaditeľka SED Hontianske Moravce.