Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

 

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

 

Podmienky prijatia občanov do Strediska Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 

(Poznámka: Ak sa Vám po kliknutí nezobrazí hneď sťahovanie, ale zobrazí sa Vám dokument, jednoducho ho stiahnete kliknutím na ikonku šípky, ktorá sa Vám zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky alebo kliknutím pravého tlačidla myši a výberom možnosti "Uložiť ako...". Rovnako môžete dokument priamo vytlačiť, kliknutím na ikonku tlačiarne v pravom hornom rohu alebo použiť pravé tlačidlo myši a možnosť "Tlačiť...")

Vyhľadávanie