Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Niečo málo z histórie...

      Proces výstavby trval od roku 1996 do roku 2002. Impulzom k začatiu budovania domova bol vznik Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce v r. 1996. Pôvodne sa plánovala výstavba Domova dôchodcov, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov boli práce v štádiu budovania základov zastavené.

      V priebehu roku 2001 došlo k obnoveniu stavebných prác po zmluvnej dohode o spolupráci medzi obcou Hontianske Moravce, Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku a Strediskom ED Hontianske Moravce. Ako najvýhodnejšia sa ukázala alternatíva výstavby Domova-Penzión. V priebehu roku 2002 bola stavba dokončená, skolaudovaná a pripravená na odovzdanie do prevádzky.

      V procese decentralizácie sociálnej sféry sa jedná o príklad spolupráce miestnej samosprávy a neštátnej-cirkevnej organizácie a to jednako v združení investičných prostriedkov, ako aj v spolupráci na prevádzke zariadenia. Všetky tri spomínané zainteresované organizácie Domov-Penzión pre dôchodcov dobudovali a slávnostne bol vysvätený 25.1.2003.

Vyhľadávanie