Copyright 2020 - SED Hontianske Moravce

              Návštevné hodiny

Od 1.10.2020 do 31.10.2020

sú všetky návštevy

v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce

zakázané

Vstup do zariadenia bude možný len vo výnimočných prípadoch po dohode s riaditeľkou zariadenia.

Veríme, že všetci chápete našu situáciu a spoločnými silami zvládneme toto ťažké obdobie.

V Hontianskych Moravciach 30.9.2020

Mgr. Jana Brunauerová
Riaditeľka SED H.Moravce

Vyhľadávanie