Copyright 2021 - SED Hontianske Moravce

              Návštevné hodiny

Návštevy v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce sú zakázané.

Výnimka je možná len po dohode s riaditeľkou zariadenia a pri dodržaní  všetkých epidemiologických opatrení.

V Hontianskych Moravciach 18.12.2020

Mgr. Jana Brunauerová
Riaditeľka SED H.Moravce

Vyhľadávanie