Copyright 2020 - SED Hontianske Moravce

Návštevné hodiny

Od 10.9.2020 sú v našom zariadení povolené návštevy denne

od 13.00 – 16.00 hod.

Pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým ich zdravotný stav dovoľuje prísť na nádvorie zariadenia je návšteva povolená vonku. Návštevy sú povolené s použitím ochranného rúška a použitia dezinfekcie pri vstupe. Všetkým návštevníkom bude pri príchode zmeraná telesná teplota a pri teplote nad 37,2 stupňov celzia návšteva dovolená nebude.

Miesto stretnutia určuje službukonajúci personál a to vo vonkajšom prostredí na lavičkách a to  maximálne 3 skupinky v rovnakom čase. V prípade nepriaznivého počasia môže byť stretnutie s príbuznými uskutočnené vo vnútorných priestoroch mimo bytov klientov.

Pre ležiacich klientov je návšteva dovolená v byte s použitím rúška.

V prípade, že potrebujete prísť na návštevu mimo určených návštevných hodín, je potrebné si termín dopredu dohodnúť telefonicky.

            Zároveň chcem touto cestou požiadať všetkých príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby odložili návštevu svojich príbuzných o 14 dní. Po uplynutí tejto doby Vás Vaši najbližší určite radi uvidia a bezpečne môžete stráviť spoločné chvíle.

V Hontianskych Moravciach 8.9.2020

Mgr. Jana Brunauerová
Riaditeľka SED H.Moravce

Vyhľadávanie