Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Oslavy 20.výročia obnovenia diakonickej činnosti na Slovensku.

     Dňa 7.9.2011 sme sa stretli v Ev. a. v. chráme božom v Hontianskych Moravciach, aby sme si pripomenuli 20. výročie obnovenia činnosti Evanjelickej DIAKONIE  na Slovensku. Spoločne s cirkevným zborom sme zorganizovali stretnutie ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na tom, aby bola myšlienka vzájomnej pomoci medzi ľuďmi šírená aj naďalej.                    
     Krátkymi príhovormi všetkým pripomenuli históriu a ťažké začiatky diakonickej činnosti aj naši hostia a to Ing. Ján Huba – riaditeľ Evanjelickej Diakonie na Slovensku a Ing. Rudolf Gábryš – starosta Obce Hontianske Moravce. Všetkých pozdravil aj katolícky duchovný Mgr. Andrej Karcagi, ktorí nás pravidelne navštevuje. Návštevou nás poctli aj naši kolegovia a priatelia zo stredísk Evanjelickej Diakonie Kšinná a Horné Saliby.
     Keďže naše stretnutie sa konalo v Hontianskych Moravciach, hovorilo sa aj o tom, že Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce je jedným zo stredísk Evanjelickej Diakonie na Slovensku, ktoré poskytuje pomoc ľuďom v dôchodkovom veku, ľuďom, ktorí zo zdravotných alebo iných dôvodov potrebujú pomoc iných, aby ich život bol naplnený duchaplne v  spoločnosti iných.
     Naše spoločné chvíle spríjemnil spevokol Ozvena, ktorý svojimi piesňami a hovoreným slovom prekvapil všetkých. Bolo úžasné počúvať seniorov, ktorí napriek svojmu veku a zdravotným problémom dokážu ešte potešiť všetkých okolo seba.
     A tak sme v spoločných modlitbách prosili o to, aby sme mali aj naďalej silu zvládať našu ťažkú a záslužnú prácu.

Vyhľadávanie